Ouderportaal

Uitstroomresultaten

Uitstroomresultaten

In groep 7 stellen we een preadvies op voor ieder kind. Daarvoor maken we gebruik van de resultaten van de voorgaande jaren op de basisschool: methode- en niet-methode gebonden toetsen. Ook de werkhouding, motivatie en inzet nemen we mee om tot een preadvies te komen. 

Om in groep 8 tot een definitief advies te komen voor het vervolgonderwijs maken we gebruik van de volgende onderdelen: 
- Leerlingvolgsysteem; 
- Werkhouding; 
- Motivatie en inzet;  
- Concentratie; 
- Studievaardigheden/huiswerkhouding; 
- NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau);  
- Sociaal emotionele ontwikkeling. 

De leerkracht komt in samenwerking met de zorgcoördinator middels bovenstaande informatie tot een definitief advies. Indien de uitslag van de Centrale Eindtoets hoger uitvalt dan het al gegeven advies zal een gesprek met ouders plaats vinden voor eventuele heroverweging. Kinderen die in aanmerking komen voor Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO) of het Praktijkonderwijs (PrO) of kinderen voor wie vanwege specifieke onderwijsbehoeften een advies moeilijker is te geven, worden omstreeks oktober/november door ons aangemeld bij het Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord (www.samenwerkingsverbandnwn.nl, voorheen Steunpunt Onderwijs). Indien uw kind hiervoor in aanmerking komt, hoort u dit uiterlijk aan het begin van groep 8. 

Uitstroomresultaten 2022-2023

Voortgezet onderwijs Aantal kinderen
VWO / VWO+ 3
HAVO/VWO 4
HAVO 4
TL/HAVO 4
TL 3
Kader/TL 5
Kader 0
Basis/Kader 1
Basis 2