Ouderportaal

Strategie

Strategie

•       Wij werken aan zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de kinderen door middel van een planbord, dag- en weektaken en keuzes maken in aanbod bij naschoolse opvang;
•       Afstemming tussen opvang en onderwijs over (gezamenlijke) thema’s, warme overdracht en informatieverstrekking, waarbij het kind en zijn ontwikkeling centraal staat;
•       Wij bieden passend onderwijs door de lesstof rondom een kind te organiseren naar tempo en kunde;
•       Door middel van maandelijkse talentpresentaties in alle groepen, ontdekken en ontwikkelen onze kinderen hun talenten. De kinderen worden zich bewust van de samenhang tussen cognitieve en creatieve vakken wat het denkniveau verhoogt;
•       Wij zorgen er voor dat ieder kind het IKC verlaat met voldoende leesniveau door een gedegen doorgaande leerlijn, o.a. m.b.v. de leesspecialist en tutorlezen;
•       Pedagogiek van vertrouwen; ieder kind voelt zich erkend en gekend op ons IKC. Uitgaan van het goede, zonder daarbij naïef te zijn. Het benoemen en bekrachtigen wat (al) goed gaat;
•       Binnen- en buitenschools leren door middel van een gevarieerd (na)schools aanbod op het gebied van muziek, theater, sport en gezonde voeding.