Ouderportaal

Identiteit

Identiteit

Identiteit is dat wat de organisatie tot déze specifieke (christelijke) organisatie maakt (Anneke de Wolff, 2000).

IKC De Regenboog biedt opvang en onderwijs voor kinderen van 2 tot 13 jaar met de Bijbel als inspiratiebron. Onze normen en waarden ontlenen wij aan ons christelijke geloof. Op het IKC zijn niet- en anders gelovigen van harte welkom, mits ze de christelijke visie van IKC De Regenboog respecteren. De primaire focus ligt op het integraal aanbieden van opvang en onderwijs voor kinderen van 2 tot 13 jaar. Daaruit vloeit voort dat wij ook een rol in de ontwikkeling van kinderen hebben. Deze komt niet alleen tot uiting in praktische zaken maar ook in de manier waarop we met kinderen omgaan.

Uitgangspunten op IKC De Regenboog zijn:
•       Ieder kind is uniek en wordt gezien;
•       Kinderen ontwikkelen zich tot zelfstandige, verantwoordelijke en sociale mensen;
•       Een veilig klimaat met respect voor jezelf en voor een ander;
•       Een positieve levensinstelling met een goede dosis zelfvertrouwen;
•       Een goede samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid met de ouders.