Ouderportaal

Engels

Engels

Vroeg beginnen met een vreemde taal is om verschillende redenen een goede keuze. Om te beginnen hebben jonge kinderen het vermogen om een taal spelenderwijs te leren. Bovendien is bekend dat het leren van een tweede taal op jonge leeftijd leidt tot een betere uitspraak in die taal. Nog een voordeel van een vroege start is dat de algemene vaardigheid om talen te leren groter wordt. En dat levert weer veel profijt op bij de ontwikkeling van het Nederlands en andere talen. Een echt goede beheersing van de Engelse taal is dan ook van steeds groter belang voor studie en beroep.

Op ons IKC starten we vanaf groep 1 met het aanbieden van de Engelse taal. In de groepen 1 t/m 8 krijgen de leerlingen Engels volgens de methode ‘Take it easy’. De kinderen verwerven zo in acht jaar basisonderwijs een behoorlijke  Engelse woordenschat, waarvan ze zullen profiteren in het voortgezet onderwijs.
Er wordt in alle groepen gewerkt met de digitale ondersteuning van de lessen. De kinderen horen in deze digitale lessen een zogenaamde ‘native-speaker’. Dit komt hun eigen uitspraak natuurlijk ten goede!