Ouderportaal

PBS

PBS

PBS en sociaal emotionele ontwikkeling


Het is belangrijk om te weten of een kind het naar zijn zin heeft. Dit is één van de voorwaarden om tot leren te komen. Binnen de groepen wordt regelmatig aandacht besteed aan de sociaal emotionele ontwikkeling met behulp van nieuw lesmateriaal. Om dit verder uit te breiden zijn wij enkele jaren gelden gestart met Positive Behaviour Support (PBS). Dit programma houdt in dat iedereen die met IKC De Regenboog te maken heeft, van kind tot leerkracht tot ouder, zich aan gedragsafspraken houdt. We werken met positief gedrag belonen en gedragsverwachtingen uitspreken. Dit jaar gaan wij hier mee door. Doel is om u als ouders meer te gaan betrekken bij onze gedragsverwachtingen.
Wanneer u vindt dat de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind niet goed verloopt, kunt u een afspraak maken met de leerkracht of medewerker binnen de opvang. Soms kan het nodig zijn om een deskundige in te schakelen. Dit gebeurt allemaal via de zorgcoördinator. Deze kan met u kijken of de gezinsspecialist hierbij kan ondersteunen. Ook is het mogelijk om via de zorgcoördinator naar de schoolarts of jeugdverpleegkundige te gaan. Verder is het mogelijk om meer deskundigen in te schakelen en met elkaar te bekijken op welke manier u en uw kind het beste geholpen kunnen worden.