Ouderportaal

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

IKC De Regenboog biedt voor- en naschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar.  De buitenschoolse opvang bij de Regenboog is er voor en na schooltijd, op vrije dagen en in de schoolvakanties. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een gevarieerd en uitdagend aanbod aan activiteiten.  Voorop staat dat kinderen in hun vrije tijd samen kunnen spelen en ontspannen.


Vakantieopvang

In de schoolvakanties biedt IKC De Regenboog vakantieopvang aan.
Bij weinig aanmeldingen op woensdag en vrijdag worden de kinderen die dagen opgevangen bij IKC het Balkon. Bij een groot aantal aanmeldingen blijven we bij IKC De Regenboog. Ook als uw kind geen gebruik maakt van de BSO op IKC De Regenboog, bent u altijd van harte welkom bij onze vakantieopvang, echter inschrijven via kindplanner is altijd noodzakelijk. (zie de website www.UN1EK.nl)

Het programma van de vakantieopvang wordt een aantal weken voorafgaand aan de vakantie op de website www.UN1EK.nl geplaatst, zodat u kunt zien wat de kinderen gaan doen en welk thema centraal staat.  U kunt uw kind(eren) via de kindplanner inschrijven voor deze activiteiten.

Planning BSO zomervakantie


Kosten buitenschoolse opvang

De inschrijving, plaatsing en betaling van buitenschoolse dagopvang bij IKC De Regenboog verlopen via UN1EK onderwijs en opvang. U schrijft uw kind in en ontvangt een plaatsingsovereenkomst. UN1EK brengt maandelijks de kosten voor kinderopvang bij u in rekening. Deze kosten zijn afhankelijk van het aantal dagen en het opvangpakket dat u afneemt.

Indien u (beiden) werkt of studeert heeft u recht op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Op de website van UN1EK en op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie. Via deze website kunt u een proefberekening van uw netto kinderopvangkosten maken. Met de gegevens uit de plaatsingsovereenkomst kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen en/of wijzigen.

Informatieboekje

In het informatieboekje buitenschoolse opvang vindt u uitgebreide informatie over de buitenschoolse opvang op IKC De Regenboog.


Openingstijden buitenschoolse opvang

De openingstijden van de BSO zijn van 07.00 – 08.30 uur en van 14.00 – 18.30 uur. Dit geldt voor maandag t/m vrijdag m.u.v. de officiële feestdagen en een nog nader te bepalen studiedag.

De BSO kent 3 leeftijdsgroepen. De leeftijd dat een kind overstapt naar een volgende groep hangt niet alleen van de kalenderleeftijd af, soms is een kind eerder of juist later toe aan de volgende groep. Op woensdag, vrijdag en in de vakanties worden de groepen samengevoegd.

In de schoolvakanties is er vakantieopvang.

Informatie van UN1EK

Is uw kind tussen de 4 en 13 jaar en zoekt u een leerzame en veilige plek voor buiten de schooltijden? Kies dan voor buitenschoolse opvang bij UN1EK! We bieden verschillende vormen van buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen van 4 tot 13 jaar. De aanpak en activiteiten bij de BSO zijn afgestemd op de profiel en visie van het IKC. Voor de sportieve kinderen hebben we ook een sport outdoor BSO in de Broekpolder in Vlaardingen.

Meer informatie

Opvangpakketten en tarieven
Vakantieprogramma’s
Alles over het Ouderportaal
Wat is een UN1EK Kindcentrum?