Ouderportaal

Ouderbetrokkenheid 3.0

Ouderbetrokkenheid 3.0

Ouderbetrokkenheid 3.0 gaat over de samenwerking tussen ouders en integrale kindcentra ten behoeve van de ontwikkeling van het kind. Hierbij maken beide partijen afspraken en zoeken naar nieuwe inzichten die het beste zijn voor de ontplooiing van het kind.
Binnen ouderbetrokkenheid 3.0 werken ouders, leerkrachten, onderwijsassistentes en pedagogisch medewerkers samen om het leren en de gezonde ontwikkeling van het kind te ondersteunen.
Bijzonder maakt ouderbetrokkenheid 3.0:

  • De samenwerking die altijd direct gericht is op de ontwikkeling van het kind.
  • Professionele kennis van opvang en onderwijs en kennis over het kind worden samengebracht.
  • Thuis gaat leren door.
  • Er ontstaan nieuwe impulsen voor goed onderwijs gericht op het kind.

Binnen ons IKC verwachten we van ouders dat ze betrokken blijven en zijn bij het reilen en zeilen. Met de spreekavonden bouwen we aan vertrouwen en starten we de samenwerking op. Door middel van een kennismakingsgesprek vertellen medewerkers van het IKC en ouders elkaar wat zij van elkaar verwachten en leren we in korte tijd het kind nog beter kennen.

In de bovenbouw groepen worden kindgesprekken gehouden. Een gesprek waarbij kind, leerkracht en ouders aan elkaar laten merken met elkaar te gaan samenwerken en elkaar te ondersteunen. Waar van toepassing zal ook de pedagogisch medewerker van de BSO contact hebben met de partijen.

3 x per jaar is er de mogelijkheid voor een 10-minuten gesprek. Maar daarnaast kunnen, waar nodig, gespreksarrangementen worden afgesproken. Meerdere momenten in een jaar waarbij de pedagogisch medewerker of leerkracht en ouders contact houden over de ontwikkeling van hun kind.

Dit jaar starten we met koffieochtenden voor ouders van de peutergroep en de ouders van de kleuters. Tijdens deze ochtenden komen onderwerpen aan bod die in de groep gaande zijn. Hoe kunt u thuis ook aan de slag met dingen die met het thema te maken hebben? Antwoorden kunt u hier krijgen. Maar buiten de thema’s zullen er ook andere onderwerpen aan bod kunnen komen. Te denken valt aan gezonde voeding of slapen o.i.d. In overleg met ouders wordt gekeken waar de behoefte ligt.

Dit jaar zijn we gestart om ouderbetrokkenheid 3.0 vorm te geven. De komende jaren zal dit steeds meer vorm gaan krijgen op IKC De Regenboog.