Ouderportaal

Bovenbestuurlijke Plusklas Maassluis en Plusklas Regenboog

Bovenbestuurlijke Plusklas Maassluis en Plusklas Regenboog

Bovenbestuurlijke Plusklas Maassluis
Op IKC de Regenboog kunnen kinderen uit heel Maassluis deelnemen aan de bovenbestuurlijke Plusklas. De Bovenbestuurlijke Plusklas is een samenwerking van de diverse schoolbesturen in Maassluis en het Samenwerkingsverband: “Onderwijs Dat Past” en staat open voor kinderen vanaf groep 4. 

Het is belangrijk dat ook meer- en hoogbegaafde kinderen leren hoe ze moeten leren om te voor-komen dat ze in het VO terug gaan zakken in niveau omdat ze niet weten hoe ze leervakken aan moeten pakken. 

In de Bovenbestuurlijke Plusklas (BBP) worden kinderen uitgedaagd om op hun eigen niveau in een opdracht te duiken op het gebied van wiskunde, cultuur, wetenschap, geschiedenis, taal e.d. Daarnaast kunnen ze zich spiegelen aan kinderen die net zo denken als zij (Peers) en leren ze omgaan met de leerkuil. De leerkuil vormt de kern van de leeruitdaging. Je zit in de leerkuil als je onopgeloste of tegenstrijdige ideeën hebt over datgene wat je probeert te begrijpen. Je maakt dan een cognitief conflict door. Door leerlingen uit te nodigen in de leerkuil te stappen, daag je ze uit om te komen tot diep leren, met als doel het ontwikkelen van betekenisvolle, blijvende inzichten.

Een kind wordt door de school aangemeld via het neerleggen van een hulpvraag bij de vakgroep HB van het Samenwerkingsverband. Een aanmelding wil niet zeggen dat een kind ook gelijk geplaatst wordt, bij het bespreken van de hulpvraag zal eerst gekeken worden of de basisondersteuning die de eigen school geeft, op orde is. De uitkomst van het gesprek kan dus zijn dat er eerst op de eigen school nog aanpassingen gedaan worden in het signaleren, compacten en verrijken of dat een leerling al gelijk instroomt in de BBP. In alle gevallen is het maatwerk waarbij de ontwikkeling van de leerling centraal staat.

Het maximaal aantal leerlingen in deze groep is 15. De Bovenbestuurlijke Plusklas vindt plaats op dinsdag en- of donderdag.
 

Plusklas Regenboog
Met ingang van het schooljaar 2021-2022 starten we op de Regenboog met de inzet van Levelwerk. Dit is een doorlopende uitdagende leerlijn van groep 1 t/m groep 8 voor meer- en hoogbegaafde kinderen. 

Wanneer kinderen hiervoor in aanmerking komen, en aan de criteria voldoen, vindt er een gesprek plaats met u als ouders in samenspraak met onze zorgcoördinator.

Tot de herfstvakantie zullen deze kinderen, op maandag- en vrijdagochtend kennismaken met de materialen en leren hoe zij de planning moeten hanteren. Op de woensdagen is er een moment in de eigen jaargroep waarbij de eigen leerkracht tussentijds evalueert/bijstuurt. Na de herfstvakantie gaan we het levelwerk geleidelijk meer implementeren in de eigen groep. Het doel is dat dit voor de kerstvakantie afgerond is.
 
Op het moment dat Levelwerk goed is weggezet binnen de eigen groep, starten we met een binnenschoolse plusklas. Deze zal plaatsvinden op maandagochtend. Dit is bedoeld voor de kinderen die met het Levelwerk er bij nog niet voldoende uitdaging hebben in de klas.