Ouderportaal

Bovenbestuurlijke Plusklas Maassluis en Plusklas De Regenboog

Bovenbestuurlijke Plusklas Maassluis en Plusklas De Regenboog

Bovenbestuurlijke Plusklas Maassluis
Op IKC de Regenboog kunnen kinderen uit heel Maassluis deelnemen aan de bovenbestuurlijke Plusklas. De Bovenbestuurlijke Plusklas is een samenwerking van de diverse schoolbesturen in Maassluis en het Samenwerkingsverband: “Onderwijs Dat Past” en staat open voor kinderen vanaf groep 4. 

Het is belangrijk dat ook meer- en hoogbegaafde kinderen leren hoe ze moeten leren om te voorkomen dat ze in het VO terug gaan zakken in niveau omdat ze niet weten hoe ze leervakken aan moeten pakken. 

In de Bovenbestuurlijke Plusklas (BBP) worden kinderen uitgedaagd om op hun eigen niveau in een opdracht te duiken op het gebied van wiskunde, cultuur, wetenschap, geschiedenis, taal e.d. Daarnaast kunnen ze zich spiegelen aan kinderen die net zo denken als zij en leren ze omgaan met de leerkuil. De leerkuil vormt de kern van de leeruitdaging. Je zit in de leerkuil als je onopgeloste of tegenstrijdige ideeën hebt over datgene wat je probeert te begrijpen. Je maakt dan een cognitief conflict door. Door leerlingen uit te nodigen in de leerkuil te stappen, daag je ze uit om te komen tot diep leren, met als doel het ontwikkelen van betekenisvolle, blijvende inzichten.

Een kind wordt door de school aangemeld via het neerleggen van een hulpvraag bij de vakgroep HB van het Samenwerkingsverband. Een aanmelding wil niet zeggen dat een kind ook gelijk geplaatst wordt, bij het bespreken van de hulpvraag zal eerst gekeken worden of de basisondersteuning die de eigen school geeft, op orde is. De uitkomst van het gesprek kan dus zijn dat er eerst op de eigen school nog aanpassingen gedaan worden in het signaleren, compacten en verrijken of dat een leerling al gelijk instroomt in de BBP. In alle gevallen is het maatwerk waarbij de ontwikkeling van de leerling centraal staat.

Het maximaal aantal leerlingen in deze groep is 15. De Bovenbestuurlijke Plusklas vindt plaats op dinsdag en- of vrijdag.
 

Aanbod voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong
Met ingang van het schooljaar 2021-2022 zijn we op IKC De Regenboog gestart met de inzet van Levelspel voor groep 1 en 2 en Levelwerk voor groep 3 t/m 8. Hiermee realiseren we een doorlopende uitdagende leerlijn van groep 1 t/m groep 8 voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en meer- en hoogbegaafde kinderen. Wanneer uw kind hiervoor in aanmerking komt wordt u hiervan op de hoogte gebracht door de leerkracht in samenspraak met onze zorgcoördinator en onze hoogbegaafdheidsspecialist. 
  
Levelspel:  
Bij de kleuters willen we de kinderen die net wat meer aankunnen, uitdagen door middel van Levelspel. Dit gebeurt vooral in spelvorm, maar er wordt ook gebruik gemaakt van uitdagende werkbladen en kleine projecten. Kinderen leren problemen oplossen, doorzetten en hun creatieve denkvermogen in te zetten. Dit wordt begeleid door de eigen leerkracht. Dit gebeurt zowel binnen als buiten de eigen groep.  
  
Levelwerk:  
Levelwerk wordt in groep 3 t/m 8 gemaakt en begeleid binnen de eigen groep. De groepsleerkracht heeft 3 vaste momenten in de week ingepland om deze kinderen te begeleiden in het plannen, maken en evalueren van hun werk.

Plusklas:
Met ingang van het schooljaar 2023-2024 zijn wij op IKC De Regenboog gestart met de plusklas. Deze is bedoeld voor de kinderen die met Levelwerk erbij nog niet voldoende uitdaging hebben in de klas en niet in aanmerking komen voor de Bovenbestuurlijke Plusklas (BBP). Mocht uw kind hier (ook) voor in aanmerking komen, wordt u hiervan op de hoogte gebracht door de eigen leerkracht, wederom in samenspraak met onze zorgcoördinator en de hoogbegaafdheidsspecialist.  

Voor alle kinderen die met Levelwerk (en mogelijk in de plusklas gaan) werken, geldt dat er gewerkt wordt met compacten (minder reguliere lessen maken) en verrijken (uitdagende lessen vanuit Levelwerk). D.m.v. voortoetsen wordt gekeken wat de kinderen al kunnen, zodat ze geen lessen hoeven te maken over leerstof die zij al volledig beheersen.