Ouderportaal

Verlof, studiedagen en vakanties

Verlof, studiedagen en vakanties

Vakantierooster 2021-2022


18-10-2021 t/m 22-10-2021 Herfstvakantie
27-12-2021 t/m 07-01-2022 Kerstvakantie
28-02-2022 t/m 04-03-2022 Voorjaarsvakantie
15-04-2022 t/m 18-04-2022 Goede Vrijdag en Pasen
25-04-2022 t/m 06-05-2022 Meivakantie
26-05-2022 t/m 27-05-2022 Hemelvaart
05-06-2022 t/m 06-06-2022 Pinksteren
11-07-2022 t/m 19-08-2022 Zomervakantie


Vrije dagen

Studiedag 1 02-11-2021 Groepen 1 t/m 8 vrij Peuteropvang en BSO open
Studiedag 2 14-02-2022 Groepen 1 t/m 8 vrij Peuteropvang en BSO open
Studiedag 3 30-03-2022 Gehele IKC is gesloten
Studiedag 4 03-06-2022 Groep 1 t/m 8 vrij Peuteropvang en BSO open
Studiedag 5 23-06-2022 Groepen 1 t/m 8 vrij Peuteropvang en BSO open

Overige vrije dagen/uren

Op 24 december 2021 zijn alle groepen om 12:00 uur vrij, peuteropvang en BSO zijn open.
Op 25 februari 2022 zijn alle groepen om 12:00 uur vrij, Peuteropvang en BSO zijn open.
Op 14 juni 2022 is groep 8 vrij.
Op 06 juli 2022 is groep 8 om 11:00 uur vrij.
Op 08 juli 2022 zijn alle groepen vrij, peuteropvang en BSO zijn open.

Verlof

In de IKC gids staan de voorwaarden voor het aanvragen van buitengewoon verlof voor uw kind. Bij downloads vindt u het formulier dat u daarvoor kunt invullen en in kunt leveren bij de administratie. U kunt ook verlof aanvragen via Social Schools.

Sluitingsdagen van de BSO en peuteropvang

  • 25-12-2021 (1e Kerstdag)
  • 26-12-2021 (2e Kerstdag)
  • 01-01-2022 (Nieuwjaarsdag)
  • 18-04-2022 (2e Paasdag)
  • 27-04-2022 (Koningsdag)
  • 26-05-2022 (Hemelvaarstdag)
  • 06-06-2022 (2e Pinksterdag)
Er wordt 1 x per jaar een studiedag gepland voor alle medewerkers binnen de opvang. Dit is op een woensdag en dan zijn alle opvanglocaties van UN1EK gesloten. De datum van deze studiedag wordt minimaal 3 maanden van te voren bekend gemaakt.

Belangrijke dagen

09-09-2021 Informatie avond IKC 19.00 uur tot 21.00 uur
21-09-2021 IKC kennismakingsgesprekken ouders/leerkracht (+ kind vanaf groep 5) tot 20.00 uur
29-09-2021   IKC kennismakingsgesprekken ouders/leerkracht (+ kind vanaf groep 5) tot 16.00 uur
23-02-2022 Advies groep 8
10-03-2022 Ouder- kindgesprekken: peuteropvang + groep 1 t/m 7 + BSO tot 20.00 uur
16-03-2022 Ouder- kindgesprekken: peuteropvang + groep 1 t/m 7 + BSO tot 16.00 uur
19-05-2022  Schoolfotograaf
07-06-2022  Schoolreis groep 1 t/m 7
15-06 t/m 17-06-2022 Kamp groep 8
07-07-2022 Musical groep 8