Ouderportaal

Verlof, studiedagen en vakanties

Verlof, studiedagen en vakanties

Vakantierooster 2020-2021


17-10-2020 t/m 25-10-2020 Herfstvakantie
19-12-2020 t/m 03-01-2021 Kerstvakantie
22-02-2021 t/m 28-02-2021 Voorjaarsvakantie
02-04-2021 t/m 05-04-2021 Goede Vrijdag en Pasen
26-04-2021 t/m 09-05-2021 Meivakantie
13-05-2021 t/m 14-05-2021 Hemelvaart
23-05-2021 t/m 24-05-2021 Pinksteren
19-07-2021 t/m 27-08-2021 Zomervakantie


Vrije dagen

Studiedag 1 26-10-2020 Groepen 1 t/m 8 vrij Peuteropvang en BSO open
Studiedag 2 26-01-2021 Groepen 1 t/m 8 vrij Peuteropvang en BSO open
Studiedag 3 08-02-2021 Groepen 1 t/m 8 vrij Peuteropvang en BSO open
Extra vrije dag 19-02-2021 Groepen 1 t/m 8 vrij Peuteropvang en BSO open
Studiedag 4 17-03-2021 Gehele IKC is gesloten
Studiedag 5 10-06-2021 Groepen 1 t/m 8 vrij Peuteropvang en BSO open
Studiedag 6 02-07-2021 Groepen 1 t/m 8 vrij Peuteropvang en BSO open

Overige vrije dagen/uren

Op 4 december 2020 zijn de kinderen om 12:00 uur vrij.
Op 18 december 2020 zijn de kinderen om 12:00 uur vrij.
Op 19 februari 2021 zijn alle kinderen vrij, opvang is wel open.
Op 29 juni 2021 is groep 8 vrij.
Op 14 juli 2021 is groep 8 om 10:30 uur vrij.
Op 15 juli 2021 zijn de andere kinderen om 12:00 uur vrij.
Op 16 juli 2021 zijn alle kinderen vrij, opvang is wel open.

Verlof

In de IKC gids staan de voorwaarden voor het aanvragen van buitengewoon verlof voor uw kind. Bij downloads vindt u het formulier dat u daarvoor kunt invullen. 

Sluitingsdagen van de BSO en peuteropvang

  • 25-12-2020 (1e Kerstdag)
  • 26-12-2020 (2e Kerstdag)
  • 01-01-2021 (Nieuwjaarsdag)
  • 05-04-2021 (2e Paasdag)
  • 27-04-2021 (Koningsdag)
  • 13-05-2021 (Hemelvaarstdag)
  • 24-05-2021 (2e Pinksterdag)
Er wordt 1 x per jaar een studiedag gepland voor alle medewerkers binnen de opvang. Dit is op een woensdag en dan zijn alle opvanglocaties van UN1EK gesloten. De datum van deze studiedag wordt minimaal 3 maanden van te voren bekend gemaakt.

Belangrijke dagen

08-09-2020 Informatie avond IKC 19.00 uur tot 21.00 uur
22-09-2020 IKC kennismakingsgesprekken ouders/leerkracht (+ kind vanaf groep 5) tot 20.00 uur
30-10-2020   IKC kennismakingsgesprekken ouders/leerkracht (+ kind vanaf groep 5) tot 16.00 uur
17-02-2021 Advies groep 8
04-03-2021 Spreekavond peuteropvang + groep 1 t/m 7 + BSO tot 20.00 uur
10-03-2021 Spreekmiddag peuteropvang + groep 1 t/m 7 + BSO tot 13.00 uur
11-05-2021  Schoolfotograaf
25-06-2021  Schoolreis
12-07-2021 Musical groep 8