Ouderportaal

Verlof, studiedagen en vakanties

Verlof, studiedagen en vakanties

Vakantierooster 2022-2023


24-10-2022 t/m 28-10-2022 Herfstvakantie
26-12-2022 t/m 06-01-2023 Kerstvakantie
27-02-2023 t/m 03-03-2023 Voorjaarsvakantie
07-04-2023 t/m 10-04-2023 Goede Vrijdag en Pasen
24-04-2023 t/m 05-05-2023 Meivakantie
18-05-2023 t/m 19-05-2023 Hemelvaart
28-05-2023 t/m 29-05-2023 Pinksteren
10-07-2023 t/m 18-08-2023 Zomervakantie


Vrije dagen

Studiedag 1 07-11-2022 Groepen 1 t/m 8 vrij Peuteropvang en BSO open
Studiedag 2 17-02-2023 Groepen 1 t/m 8 vrij Peuteropvang en BSO open
Studiedag 3 22-03-2023 Gehele IKC is gesloten
Studiedag 4 25-05-2023 Groep 1 t/m 8 vrij Peuteropvang en BSO open
Studiedag 5 20-06-2023 Groepen 1 t/m 8 vrij Peuteropvang en BSO open

Overige vrije dagen/uren

Op 23 december 2022 zijn alle groepen om 12:00 uur vrij, peuteropvang en BSO zijn open.
Op 13 juni 2023 is groep 8 vrij.
Op 05 juli 2023 is groep 8 om 11:00 uur vrij.
Op 06 juli 2023 zijn alle groepen om 12:00 uur vrij, Peuteropvang en BSO zijn open.
Op 07 juli 2023 zijn alle groepen vrij, peuteropvang en BSO zijn open.

Verlof

In de IKC gids staan de voorwaarden voor het aanvragen van buitengewoon verlof voor uw kind. Bij downloads vindt u het formulier dat u daarvoor kunt invullen en in kunt leveren bij de administratie. U kunt ook verlof aanvragen via Social Schools.

Sluitingsdagen van de BSO en peuteropvang

  • 25-12-2022 (1e Kerstdag)
  • 26-12-2022 (2e Kerstdag)
  • 01-01-2023 (Nieuwjaarsdag)
  • 10-04-2023 (2e Paasdag)
  • 27-04-2023 (Koningsdag)
  • 18-05-2023 (Hemelvaarstdag)
  • 29-05-2023 (2e Pinksterdag)
Er wordt 1 x per jaar een studiedag gepland voor alle medewerkers binnen de opvang. Dit is op een woensdag en dan zijn alle opvanglocaties van UN1EK gesloten. De datum van deze studiedag wordt minimaal 3 maanden van te voren bekend gemaakt.

Belangrijke dagen

16-09-2022 IKC kennismakingsgesprekken ouders/leerkracht (+ kind vanaf groep 5) tot 20.00 uur
14-09-2022   IKC kennismakingsgesprekken ouders/leerkracht (+ kind vanaf groep 5) tot 16.00 uur
22-02-2023 Advies groep 8
09-03-2023 Ouder- kindgesprekken: peuteropvang + groep 1 t/m 7 + BSO tot 20.00 uur
15-03-2023 Ouder- kindgesprekken: peuteropvang + groep 1 t/m 7 + BSO tot 16.00 uur
16-05-2023  Schoolfotograaf
15-06-2023  Schoolreis groep 1 t/m 7
14-06 t/m 16-06-2023 Kamp groep 8
03-07-2023 Musical groep 8