Ouderportaal

Visie en missie

Visie en missie

Missie: Kleurrijk, veelzijdig en uitdagend onderwijs

De totale ontwikkeling van het kind staat centraal. Vanuit een veilig klimaat geven wij het kind (zelf)vertrouwen, waarbij we de methodiek van PBS (Positive Behavior Support) toepassen in het hele IKC. Humor is hierin belangrijk om te kunnen relativeren. Het effect hiervan is te zien in de opbrengsten van ieder individueel kind. Ieder kind voelt zich erkend en gekend.

Visie

Visie op het kind
Op IKC De Regenboog mag je worden wie je bent en laat je de ander worden wie hij is. Je hebt jezelf en de ander lief. Je ontdekt de kansen die je krijgt en hebt. Je voelt de erkenning die IKC De Regenboog je geeft. Je mag je mening uiten, je hebt het recht om te zeggen wat je denkt, waarbij je na hebt gedacht hoe je het zegt.

De manier waarop de visie op het kind vormt krijgt
Een gedegen basiskennis bij taal/(begrijpend) lezen en rekenen vinden wij belangrijk. Vanuit een breed en uitdagend aanbod bieden wij onderwijs en opvang aan dat aansluit op de talenten en nieuwsgierigheid van onze kinderen. De kinderen leren zelf hun eigen werk te plannen en te organiseren. De naschoolse opvang stemt de activiteiten af met onderwijs op basis van het lesprogramma en belangstelling, maar houdt ook voldoende rekenschap met de balans tussen onderwijs en opvang. Niet alleen kinderen van de BSO kunnen gebruik maken van de activiteiten, het geldt voor alle kinderen die onze locatie bezoeken. Daarnaast bieden we ook wijkgerichte activiteiten aan waarmee we een verbinding willen maken met de wijk. Essentieel is dat voor de gehele ontwikkelingslijn voor kinderen sprake is van leren. Ieder moment van de dag worden kinderen uitgedaagd in (samen) spelend leren en (samen) lerend spelen, ongeacht het tijdstip van de dag. Daartoe hoort uiteraard ook ontspanning.