Ouderportaal

Visie en missie

Visie en missie

Missie: Kleurrijk, veelzijdig en uitdagend onderwijs

Met aandacht, plezier en vertrouwen zorgen we, samen met u, voor de ontwikkeling van uw kind. Balans tussen inspanning en ontspanning is daarbij belangrijk. Het effect hiervan is te zien in de opbrengsten van ieder individueel kind. Ieder kind voelt zich erkend en gekend. De totale ontwikkeling van het kind staat centraal. Door middel van Stichting LeerKRACHT werken we sinds oktober 2017 aan een verbetercultuur, zowel in het team als met de kinderen, “elke dag samen een beetje beter!”. Vanuit een veilig klimaat geven wij het kind (zelf)vertrouwen, waarbij we kenmerken (oplossingsgericht werken) van de methodiek van PBS (Positive Behavior Support) toepassen in het gehele IKC.

Visie

Visie op het kind
Op IKC De Regenboog mag je worden wie je bent en laat je de ander zijn wie hij is. Je hebt jezelf en de ander lief. Je ontdekt de kansen die je krijgt en hebt. Je voelt de erkenning die IKC De Regenboog je geeft. Je mag je mening uiten, waarbij je de ander in zijn waarde laat. Op IKC De Regenboog werken we vanuit een open protestants-christelijke identiteit.

De manier waarop de visie op het kind vormt krijgt
Vanuit een breed aanbod bieden wij onderwijs en opvang dat aansluit op de talenten en de nieuwsgierigheid van de kinderen. Een gedegen basiskennis bij taal/(begrijpend)lezen en rekenen vinden wij belangrijk. De kinderen leren zelf hun eigen werk te plannen en organiseren. De kinderen, medewerkers en ouder(s)/verzorger(s) zijn onderdeel van een team en werken individueel en/of gezamenlijk aan verbeterdoelen.

Vanuit onze visie, waarden en vanuit ons pedagogisch beleid, sporen wij kinderen aan tot ontwikkeling en werken daarbij vanuit de overtuiging dat ieder kind van nature leergierig is. De primaire focus ligt op het integraal aanbieden van opvang van opvang en onderwijs voor kinderen van 2 tot 13 jaar. Daaruit vloeit voort dat wij ook een rol in de ontwikkeling van kinderen hebben. Deze komt niet alleen tot uiting in praktische zaken maar ook in de manier waarop we met kinderen omgaan. Samengevat werken wij vanuit de vijf O’s: een sterke samenhang in de Ontwikkeling, Opvoeding, Opvang, Onderwijs en Ontspanning.

Veelzijdig, kleurrijk en uitdagend
Veelzijdig, kleurrijk en uitdagend is ons motto. Daarmee wordt bedoeld dat IKC De Regenboog continu bezig is om het aanbod voor kinderen gevarieerd (veelzijdig) en uitdagend aan te bieden. Met kleurrijk wordt bedoeld de vrolijkheid, levendigheid, fleurig, kleurig, liefelijk en warmte wat onze medewerkers aan kinderen geven in een veilig gecreëerde omgeving.