Ouderportaal

Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleid

Het algemeen pedagogisch beleid van het IKC is gericht op peuteropvang, buitenschoolse opvang en het basisonderwijs. In dit beleidsstuk worden de hoofdlijnen van de pedagogische omgeving die het IKC biedt beschreven. Dit beleid is de basis voor de pedagogische aanpak, uitgewerkt in de verschillende werksituaties, u kunt dit document vinden op deze website.

De gemeenschappelijke visie, missie en doelstellingen leiden het algemeen pedagogisch beleid. Dit biedt pedagogische medewerkers en leerkrachten het uitgangspunt voor hun pedagogisch handelen. Er wordt van hen verwacht dat zij handelen naar de kaders van wet- en regelgeving.

Binnen het IKC is er de mogelijkheid dit beleid te voeren in verschillende werksituaties, zoals de basisschool (voor de klas), peuteropvang en voor- en naschoolse opvang. Het IKC biedt daarin ook ruimte voor medewerkers voor hun eigen creativiteit en initiatieven. Dit zorgt ervoor dat er continu wordt nagedacht over het eigen handelen binnen dit pedagogisch beleid.

Zowel het algemeen pedagogisch beleid als het specifiek pedagogische werkplan zijn uitdrukkelijk bedoeld als ontwikkelingsmodel. Nieuwe inzichten, keuzes om te gaan werken volgens een bepaalde methode of pedagogische werkwijze en hieruit afgeleide verbeterpunten kunnen zorgen voor aanpassingen aan het pedagogisch beleid.

Beiden kunnen één keer per jaar worden aangepast. Hiervoor geldt dat deze één keer per jaar geëvalueerd worden. 

Onder het kopje downloads op deze website kunt u het Pedagogisch Werkplan downloaden.