Ouderportaal

Over De Regenboog

Over De Regenboog

Jij mag zijn zoals je bent
om te worden wie je bent
maar nog niet kunt zijn      
en je mag het worden
op jouw manier
en in jouw tijd


Een Integraal Kind Centrum (IKC) is een belangrijk stuk van je leven, zowel voor uw kind als voor u. Vanaf twee jaar tot dertien jaar vertrouwt u uw kind veel uren toe aan onze pedagogisch medewerkers en de leerkrachten. Een IKC kiest u dan ook met zorg.

IKC De Regenboog is een open protestant christelijke organisatie. Waarbij de Bijbel onze inspiratiebron is.

Het kind staat centraal en alles wat wij doen is om het kind zich te laten ontwikkelen. Daarom kunnen wij onszelf een lerende organisatie noemen. Dit betekent in de praktijk dat wij ons integrale aanbod voor 2 tot 13-jarigen continu willen verbeteren door onszelf steeds de vraag te stellen: ‘doen we de goede dingen en doen we ze goed’?

Wij bieden kleurrijk, uitdagend en veelzijdig onderwijs. In onze informatiegids staat hoe wij dit vormgeven in de praktijk.
In deze informatiegids gaan we hier uitgebreider op in. Ook vindt u praktische informatie over ons IKC.

Op deze website vindt u informatie over ons IKC en kunt u onze informatiegids downloaden. Heeft u vragen over de dagelijkse gang van zaken op ons IKC of wilt u een afspraak maken voor een rondleiding dan kunt u ons aanspreken, bellen of via onze website een rondleiding aanvragen.
 

Namens het team,
Hans Wijma, directeur