Ouderportaal

Vrijwillige Ouderbijdrage

Vrijwillige Ouderbijdrage

De scholen van UN1EK vragen van ouders géén vrijwillige ouderbijdrage.
Al onze scholen hebben beschikking over eenzelfde budget om levensbeschouwelijke activiteiten, Sinterklaas, Koningsspelen/sportdag, het afscheid van groep 8 en andere festiviteiten te organiseren. Wij geloven dat elk kind recht heeft op gelijke toegang tot alle ervaringen en activiteiten die daarbij horen, onafhankelijk van de financiële positie van ouders/verzorgers.
Door de ouderbijdragen niet te vragen willen we bijdragen aan een UN1EKE gemeenschap waarin elk kind meetelt, gelijke kansen krijgt om te groeien, waarin we samen sterker staan en zorgen voor elkaar.