Ouderportaal

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband SWV Vlaardingen Schiedam Maassluis
Onderwijs dat past!

Bij dit samenwerkingsverband (SWV) werken mensen met verschillende specialisaties op het gebied van onderwijs. Wij kunnen de hulp van het SWV inroepen als we vragen hebben bij de ondersteuning van uw kind. Dit doen wij altijd in overleg met u. Wij werken nauw samen met hen. Er is een vaste begeleider vanuit het samenwerkingsverband aan ons IKC gekoppeld. Dit schooljaar is dat Tom Valstar.

Met het SWV zoeken we naar een passende oplossing voor uw kind binnen ons IKC. Dit kan een onderwijsarrangement zijn waarbij hulp op onze locatie komt. Deze hulp kan worden gegeven door ambulante begeleiders van het SWV of vanuit een andere instantie. Indien na vele inspanningen het niet meer mogelijk is uw kind op ons IKC verder te begeleiden dan wordt dit in het ondersteuningsteam besproken. U als ouders bent hierbij aanwezig. Als het ondersteuningsteam besluit dat een andere school de beste keuze is dan wordt dit voorgelegd aan de CLZ (Commissie Leerlingen Zorg). Hier wordt bekeken of het advies goed is onderbouwd. Daarna volgt over het algemeen de toelating tot een andere vorm van onderwijs. Kijk voor meer informatie over het SWV op:
www.wsns3801.nl