Ouderportaal

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband

Bij dit samenwerkingsverband werken mensen met verschillende specialisaties op het gebied van onderwijs. Wij kunnen de hulp van het SWV inroepen als we vragen hebben bij de ondersteuning van uw kind. Dit doen wij altijd in overleg met u.

Er is een vaste begeleider vanuit het samenwerkingsverband aan onze school gekoppeld. Dit schooljaar is dat Tom Valstar.

Met het SWV zoeken we naar een passende oplossing voor uw kind binnen ons IKC. Dit gebeurt in een OT. Dit kan een onderwijsarrangement zijn waarbij hulp op ons IKC wordt geboden. Deze hulp kan worden gegeven door ambulante begeleiders van het SWV of vanuit een andere instantie. Indien na vele inspanningen het niet meer mogelijk is uw kind op ons IKC verder te begeleiden dan wordt dit ook in het OT besproken. U als ouders bent hierbij aanwezig. Als het OT besluit dat een andere locatie of school de beste keuze is dan wordt dit voorgelegd aan de CLZ (Commissie Leerlin-gen Zorg). Hier wordt bekeken of het advies goed is onderbouwd. Daarna volgt over het algemeen de toelating tot een andere vorm van onderwijs. Wilt u meer weten, kijk dan op www.onderwijsdat-past.info