Ouderportaal

Peuteropvang

Peuteropvang

Peuteropvang De Regenboog

IKC De Regenboog heeft een peuteropvang. De peuteropvang is meer dan een gewone peuterspeelzaal.  De peuteropvang is bedoeld voor twee- en driejarigen die toe zijn aan een nieuwe uitdaging én voor kinderen die een eventuele taalachterstand hebben opgelopen. Deze peuters krijgen een indicatie via het consultatiebureau (CJG). Gestreefd wordt naar een verhouding van 10 kinderen met een extra indicatie en 6 kinderen zonder indicatie. De kinderen met indicatie komen 4 ochtenden per week naar school en de andere peuters komen in het algemeen 2 ochtenden per week. De openingstijden zijn maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 8.30 – 12.30 uur.
De groep wordt intensief begeleid door 2 pedagogisch medewerkers van de Stichting UN1EK onderwijs en opvang met een specialisatie V(oor) en V(roegschoolse) E(ducatie).
Het doel van de peuteropvang is dat de kinderen op een speelse manier van elkaar kunnen leren zodat ze later een goede start binnen het onderwijs kunnen maken.

Voor meer informatie over aanbod, kosten en aanmelding kunt u terecht op de website van UN1EK  https://un1ek.nl/peuterspeelzaal-2/ 

Pedagogisch beleid opvang

Kinderen zijn competent, dat wil zeggen dat zij de mogelijkheden hebben om van alles te kunnen leren. Ieder kind maakt zijn eigen ontwikkeling door met ieder zijn eigen talenten in zijn eigen tempo. Uitgangspunt is dat de ontwikkeling van een kind alleen tot stand kan komen door gebruik te maken van die talenten. Jonge kinderen zijn van nature nieuwsgierig en hebben een grote belangstelling voor de wereld om hen heen. Een groep is voor kinderen een essentiële speel- en leeromgeving voor de ontwikkeling van verschillende vaardigheden, zowel sociaal-emotioneel als cognitief, als taal, als creatief, als motorisch. Zij scheppen een band met de mensen om zich heen.

Pedagogisch medewerkers zijn professionals. Zij creëren een veilige en rijke speel- en leeromgeving waarbij het kind centraal staat. Zij stellen zich voortdurend de vraag: “Wat is goed voor dit kind en zijn of haar ontwikkeling?” Zij kennen de stappen in de ontwikkeling die ieder kind in zijn/haar ontwikkeling doormaakt en spelen hierop in. Pedagogisch medewerkers werken samen met ouders en leerkrachten bij de begeleiding, zorg en opvoeding van kinderen. In de Wet Kinderopvang zijn vier pedagogische basisdoelen voor kinderopvang vastgelegd:

  • het bieden van fysieke en emotionele veiligheid;
  • het bevorderen van persoonlijke competenties van kinderen;
  • het bevorderen van de sociale competenties van kinderen;
  • socialisatie door overdracht van waarden en normen.

Pedagogisch beleid op de locatie
In het pedagogisch werkplan van de locatie wordt o.a. beschreven hoe de groepen er op deze locatie uit zien, hoe vorm wordt gegeven aan het ‘opendeurenbeleid’ en het ‘vierogenprincipe’. Onder het kopje downloads op deze website kunt u het Pedagogisch Werkplan downloaden.


Spelen = leren

Spelen is leren voor kinderen. Het vrije spel wordt gestimuleerd door het gestructureerd aanbieden van een zo groot mogelijke variatie aan spelmateriaal. Door de inrichting van het lokaal met verschillende speelhoeken met aantrekkelijk materiaal is dit voor de peuters een uitdaging om zich te gaan ontwikkelen op allerlei ontwikkelingsgebieden.

Contact

Peuteropvang De Regenboog is telefonisch bereikbaar via nummer 06 – 24714751.
Voor vragen kunt u het contactformulier invullen.

Informatie van UN1EK

Spelen is leren! Als uw kind bij UN1EK op de peuteropvang zit, geniet het van het beste van twee werelden: leren en plezier maken. Dat komt omdat wij op onze locaties werken met een erkend programma Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Onze pedagogisch medewerkers volgen en begeleiden uw peuter in zijn of haar ontwikkelingen en organiseren activiteiten die passen bij verschillende thema’s. Er is een herkenbaar dagritme, maar geen dag is hetzelfde.

Meer informatie

Opvangpakketten en tarieven
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
VVE Indicatie
Alles over het Ouderportaal
Wat is een UN1EK Kindcentrum?