Ouderportaal

Voor en door ouders

Voor en door ouders

1. De IKC raad

De IKC-raad is de gezamenlijke medezeggenschap (Onderwijs en Opvang) van ons IKC. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad en elke kinderopvangorganisatie heeft verplicht een centrale oudercommissie. Binnen ons IKC komen deze twee geledingen samen in één raad. De IKC-Raad overlegt met de directie van het IKC over belangrijke zaken zoals onderwijsbeleid, ouderbetrokkenheid of over belangrijke zaken in de kinderopvang zoals het veiligheidsprotocol of voedingsbeleid.

In de IKC-Raad van IKC De Regenboog zitten 8 vertegenwoordigers. Dit zijn 4 vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en 4 vertegenwoordigers van het team (personeelsgeleding). Binnen de geledingen wordt onderscheid gemaakt tussen onderwijs en opvang. Vanuit de IKC-Raad is er ook een contactpersoon voor de Centrale UN1EK Raad (CUR) en vertegenwoordiging in de Adviesraad van UN1EK. De CUR en de Adviesraad zijn de overkoepelende organen van Stichting UN1EK.

De IKC raad bestaat nu uit de volgende leden:
Oudergeleding IKC-raad

  • Dhr. L. Zohlandt (voorzitter)
  • Mw. W. Libregts – Paalvast
  • Dhr. D. Bergwerff
  • Mw. N. van Es

Te bereiken via ikcraad@deregenboogmaassluis.nl 

Personeelsgeleding IKC-raad

  • Mw. D. Langstraat
  • Mw. M. Dekker
  • Mw. V. Bot
  • Mw. K. van der Linden - Gast


2. De activiteitencommissie (AC)

De AC helpt bij het organiseren van vele activiteiten binnen IKC De Regenboog. Voorbeelden hiervan zijn het Sinterklaas feest, de Kerstviering, Pasen, de boekenmarkt, schoolfotograaf en eindfeest. De AC vergadert 3 keer per schooljaar als totale commissie. Daarnaast zijn er kleinere vergaderingen ter voorbereiding op een activiteit. Er zijn al heel wat enthousiaste ouders die dit alles mogelijk maken. Toch zijn wij op zoek naar leden voor de AC en extra handen bij activiteiten. Want zonder de hulp van ouders, oma’s, opa’s, ooms of tantes is het niet mogelijk alle activiteiten door te laten gaan. Een groepsleerkracht of pedagogisch medewerker kan het namelijk niet alleen!
Om alles te realiseren zult u begrijpen dat de ouderbijdrage nodig is.