Ouderportaal

Rondleiding en aanmelden

Rondleiding en aanmelden

Aannamebeleid m.b.t. het onderwijs op IKC De Regenboog 


Als u overweegt uw kind aan te melden voor het onderwijs op IKC De Regenboog kunt u een rondleiding aanvragen via het aanvraagformulier voor een rondleiding rechtsonder op deze pagina.
De directeur zal dan contact met u opnemen om een afspraak voor een rondleiding met u in te plannen. Tijdens deze rondleiding ontvangt u informatie over de manier waarop het onderwijs binnen ons IKC is georganiseerd. Mocht u na de rondleiding interesse hebben in ons onderwijs dan kunt u zich aanmelden.
Let op! De aanmelding is nog geen definitieve inschrijving.

Wettelijk is bepaald dat kinderen pas vanaf hun derde verjaardag ingeschreven kunnen worden. Inmiddels is er zoveel belangstelling voor IKC De Regenboog, dat er een volgorde van aanname is ontwikkeld. Met de aanmelding maakt u dus uw interesse kenbaar, maar of dit daadwerkelijk kan resulteren in een inschrijving wordt bepaald op basis van een volgorde van aanname. Dit wordt de ‘loting’ genoemd.

De volgorde van aanname ziet er als volgt uit:
  1. broertjes en zusjes van kinderen die onderwijs volgen op IKC De Regenboog (dit betreft dus niet de peuteropvang); 
  2. kinderen vanuit onze peuteropvang die wonen in één van de wijken: de Vogelbuurt, de wijk rondom Koningshoek (dit betreft de straten: Koningshoek, Drijver, Boeier, Buis, Botter en Logger) of het Wilgenrijk en op moment van loting minimaal 3 maanden naar onze peuteropvang gaan;
  3. kinderen vanuit onze peuteropvang die wonen in andere wijken dan de Vogelbuurt, de wijk rondom Koningshoek of het Wilgenrijk en op moment van loting minimaal 3 maanden naar onze peuteropvang gaan; 
  4. kinderen uit de wijk de Vogelbuurt, de wijk rondom Koningshoek (dit betreft de straten: Koningshoek, Drijver, Boeier, Buis, Botter en Logger) of het Wilgenrijk;
  5. kinderen uit andere delen van Maassluis.
Wanneer het aantal te plaatsen kinderen binnen één categorie wordt overschreden, zal gekeken worden naar de volgorde van aanmelddatum.

Rondom de maand dat uw kind drie jaar wordt, nemen wij contact met u op of wij uw kind kunnen plaatsen. Er zal dan een afspraak gemaakt worden voor een definitieve inschrijving. Deze inschrijving zal op locatie plaatsvinden.

De groepsgrootte is bepaald op maximaal 27 kinderen in de onderbouw (leerjaren 1-3) en maximaal 30 kinderen in de bovenbouw (leerjaren 4-8), mits de zorgcapaciteit van de groep niet in het geding is en het aantal past in de grootte van groepsruimten.  

Inschrijven voor de voor- en naschoolse opvang en de peuteropvang kan via onderstaande link:
Klik hier als u uw kind wilt inschrijven voor opvang

De medewerkers van de afdeling klantenservice van UN1EK geven u graag meer informatie over de plaatsingsmogelijkheden en kosten bij de opvang. U kunt hen bereiken op maandag, woensdag en donderdag van 09.00 – 13.00 uur op telefoonnummer 010-3122033 of door een mail te sturen naar plaatsing@un1ek.nl.

Informatie van UN1EK

Voor de opvang schrijft u zich online in via het ouderportaal van Kindplanner. Het ouderportaal biedt u één centrale plek voor het regelen van de opvang van uw kind. Hier kunt u o.a. uw kind inschrijven, inzien op welke dagen uw kind wordt verwacht op de opvang en afwezig melden. Ook kunt u gebruik maken van de Ouderapp.

Als u nog geen klant bent bij UN1EK Opvang kunt u zich inschrijven voor het ouderportaal via het registratieformulier. Wanneer u al een account hebt voor uw kind en ook opvang wilt aanvragen voor een broertje of zusje, kunt u dit doen via het bestaande account op het ouderportaal. 

Meer informatie

Uitleg over het ouderportaal
Veelgestelde vragen
Direct naar het ouderportaal

Aanvraagformulier rondleiding

Gegevens ouders

Gegevens kind


Ik wil een rondleiding aanvragen voor