Ouderportaal

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Peuteropvang de Regenboog wordt intensief begeleid door twee pedagogisch medewerkers met een specialisatie V(oor) en V(roegschoolse) E(ducatie).
Het doel van de peuteropvang is dat de kinderen op een speelse manier van elkaar kunnen leren zodat ze later in groep 1 een goede start kunnen maken.
Er wordt thematisch gewerkt en afhankelijk van het thema waarop dat moment mee gewerkt wordt, worden er in kleine groepjes activiteiten aangeboden. Het thema wordt regelmatig afgestemd op de thema’s waar de groepen 1 en 2 binnen het onderwijs mee werken. Aan het begin van het thema ontvangt u een themakrant met een overzicht wat we allemaal gaan doen. Zo is het voor de ouders gemakkelijk om er met het kind over te praten, te lezen en te zingen.

Spelen is leren voor de kinderen. Het vrije spel wordt gestimuleerd door het gestructureerd aanbieden van een zo groot mogelijke variatie aan spelmateriaal. Door de inrichting van het lokaal met verschillende speelhoeken met aantrekkelijk materiaal is dit voor de peuters een uitdaging om zich te gaan ontwikkelen op allerlei ontwikkelingsgebieden. Natuurlijk wordt er ook volop geplakt, getekend, geverfd en geknutseld. Op een vaste dag in de week gaan we met de peuters gymmen. Maar ook op de andere dagen schenken we veel aandacht aan de natuurlijke behoefte van kinderen om te bewegen.

De ontwikkeling van de peuters wordt systematisch bijgehouden en met de ouders besproken. De rol van de ouders is heel belangrijk, er wordt een intakegesprek gehouden en na enige weken komt één van de leidsters voor een kennismaking op huisbezoek. Aan het begin van de ochtend kunnen de ouders even de start meebeleven en regelmatig ook de afsluiting.