Ouderportaal

Commissies

Commissies

Binnen ons IKC functioneert een aantal commissies. Iedere commissie heeft een eigen taak. Ouders die in een commissie zitten kunnen daarin hun ideeën voorleggen, of hand- en spandiensten ver-richten. Ouderhulp is voor ons onmisbaar; heel wat activiteiten kunnen niet zonder u plaatsvinden. Aan het begin van het jaar wordt tijdens de informatieavond ouderhulp gevraagd.

U kunt zich hiervoor opgeven. Iedere groep heeft twee klassenouders. Zij helpen in de organisatie op groepsniveau.

Binnen ons IKC zijn o.a. de volgende commissies actief:
•       Commissie festiviteiten
         Deze groep organiseert de jaarlijkse feesten en assisteert bij andere evenementen.
•       Commissie Kinderboekenweek
         Aanvullend op het leesonderwijs in de groep verzorgt deze commissie activiteiten die
         te maken hebben met lezen, bijv. tijdens de Kinderboekenweek. Een boekenmarkt
         maakt hier deel van uit. Wist U dat op vaste tijden kunnen de kinderen wekelijks
         boeken uit de schoolbibliotheek lenen?
•       Hoofdluisgroep
         Deze groep ouders inspecteert na een langere vakantie de haren van de kinderen
         binnen het onderwijs. Op de opvang wordt het haar tijdens de algemene
         verzorgmomenten regelmatig gecontroleerd. U krijgt bericht wanneer er bij uw kind
         luis wordt geconstateerd of bij uw kind in de groep en of er thuis actie dient te
         worden ondernomen. Wij vragen u om uw kind regelmatig zelf te controleren.
         Kinderen worden niet onverwachts naar huis gestuurd, maar we verwachten wel dat u
         z.s.m. actie onderneemt en het kind behandelt.
•       Incidentele hulp
         Zonder hulp van ouders kunnen we bepaalde activiteiten binnen en buiten de school
         niet doen. Er zijn diverse activiteiten waarbij ouders ingeschakeld worden. Het gaat
         hierbij om incidentele activiteiten, denk hierbij aan de schoolreis en de sportdag. Via
         de nieuwsbrieven en kalenders wordt u tijdig op de hoogte gesteld zodat u er
         rekening mee kunt houden.