Ouderportaal

Commissies

Commissies

Binnen ons IKC functioneert een aantal commissies. Iedere commissie heeft een eigen taak. Ouders die in een commissie zitten kunnen daarin hun ideeën voorleggen, of hand- en spandiensten verrichten. Ouderhulp is voor ons onmisbaar; heel wat activiteiten kunnen niet zonder u plaatsvinden. Aan het begin van het jaar wordt tijdens de informatieavond ouderhulp gevraagd.

U kunt zich hiervoor opgeven. Iedere groep heeft twee klassenouders. Zij helpen in de organisatie op groepsniveau.

Binnen ons IKC zijn o.a. de volgende commissies actief:

  • Festiviteitencommissie:
    In een schooljaar worden verschillende festiviteiten  georganiseerd. Denk hierbij aan het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, een eindfeest, de koningsspelen etc. Op school wordt dit door verschillende commissies georganiseerd. Binnen de festiviteitencommissie zitten ouders die deze commissies ondersteunen in het meedenken en organiseren van deze festiviteiten. Deze groep organiseert de jaarlijkse feesten en assisteert bij andere evenementen.
  • Hoofdluiscommissie:
    Deze groep ouders inspecteert na een langere vakantie de haren van de kinderen binnen het onderwijs. Op de opvang wordt het haar tijdens de algemene verzorgmomenten regelmatig gecontroleerd. U krijgt bericht wanneer er bij uw kind luis wordt geconstateerd of bij uw kind in de groep en of er thuis actie dient te worden ondernomen. Wij vragen u om uw kind regelmatig zelf te controleren. Kinderen worden niet onverwachts naar huis gestuurd, maar we verwachten wel dat u z.s.m. actie onderneemt en het kind behandelt.
  • Incidentele hulp:
    Zonder hulp van ouders kunnen we bepaalde activiteiten binnen en buiten de school niet doen. Er zijn diverse activiteiten waarbij ouders ingeschakeld worden. Het gaat hierbij om incidentele activiteiten, denk hierbij aan de schoolreis en de sportdag. Via de nieuwsbrieven en kalenders wordt u tijdig op de hoogte gesteld zodat u er rekening mee kunt houden.