Ouderportaal

Werkgroepen

Werkgroepen

Binnen ons IKC functioneert een aantal werkgroepen. Iedere werkgroep heeft een eigen taak. Ouders die in een werkgroep zitten kunnen daarin hun ideeën voorleggen, of hand- en spandiensten verrichten. Ouderhulp is voor ons onmisbaar; heel wat activiteiten kunnen niet zonder u plaatsvinden. Aan het begin van het jaar wordt tijdens de informatieavond ouderhulp gevraagd. U kunt zich hiervoor opgeven. Iedere groep heeft twee klassenouders. Zij helpen in de organisatie op groepsniveau. Binnen ons IKC zijn de volgende werkgroepen actief:

  • Werkgroep festiviteiten
  • Werkgroep lezen
  • Hoofdluisgroep
  • Incidentele hulp

Informatie over alle werkgroepen en welke ondersteuning de groepen bieden vindt u in onze ikc gids.

Naast de werkgroepen hebben wij incidentele hulp nodig bij activiteiten binnen en buiten ons IKC. Via de nieuwsbrieven en kalenders wordt u tijdig op de hoogte gesteld zodat u zich hier voor aan kan melden.