Ouderportaal

Rekeningnummer

Rekeningnummer

Gedurende het schooljaar ontvangt u de rekeningen voor de vrijwillige ouderbijdrage, het schoolreisje of het schoolkamp (groep 8). Deze bijdragen zijn vrijwillig.

Het rekeningnummer waarop u deze vrijwillige ouderbijdrage en de vrijwillige bijdragen voor het schoolreisje of het schoolkamp kunt storten is NL14 INGB 0001 6735 03 t.n.v. Schoolfonds C.B.S. De Regenboog, Maassluis o.v.v. de namen en groepen van de kinderen.