Ouderportaal

Rekeningnummer

Rekeningnummer

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u de rekening voor de TSO (tussenschoolse opvang). Later in het schooljaar ontvangt u de rekeningen voor de vrijwillege ouderbijdrage, het schoolreisje of het schoolkamp. 

Het rekeningnummer waarop u de bijdrage voor de TSO kunt storten is NL72 ABNA 0403 7509 97 t.n.v. CBS De Regenboog, Maassluis o.v.v. de namen en groepen van de kinderen.

Het rekeningnummer waarop u de ouderbijdrage en de bijdragen voor het schoolreisje en het schoolkamp kunt storten is NL14 INGB 0001 6735 03 t.n.v. Schoolfonds C.B.S. De Regenboog, Maassluis o.v.v. de namen en groepen van de kinderen.