Ouderportaal

Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang

Op IKC De Regenboog blijven alle kinderen vanaf vier jaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag over op school. De kinderen eten samen met de leerkracht en worden daarna door de overblijfkrachten opgevangen. Voor en na het eten is er ruimte voor gebed. Na het eten worden de tassen ingeruimd en kunnen de kinderen onder toezicht van ouders en een pedagogisch medewerker van UN1EK gaan spelen.

Afspraken voor TSO:

  1. U dient zelf te zorgen voor brood, drinken en fruit in een rugtas per kind. Wilt u tevens de tassen, doosjes en bekers van de naam voorzien? Gebruik s.v.p. goed afsluitbare bekers. En ook een theedoek als tafelkleedje.
  2. We gaan ervan uit dat de kinderen zich goed gedragen. Bij problemen wordt contact met u opgenomen om herhaling te voorkomen.

De kosten zijn € 65,00 per kind per jaar. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u de rekening voor het overblijven. Het bedrag kan nog veranderen.

Dit geld wordt besteed aan pleinwachten, pedagogisch medewerkster van UN1EK onderwijs en opvang, spelmaterialen e.d. Pleinwachten krijgen een vergoeding per keer uitbetaald, wanneer u het leuk vindt om ook pleinwacht te zijn kunt u zich opgeven bij de administratie van de school.

Wanneer een kind tijdens het overblijven schade veroorzaakt, kan dit op de ouders/verzorgers van dit kind worden verhaald.

Begeleiding

SchoolXL is belast met de administratieve organisatie van de tussenschoolse opvang en biedt daarnaast ondersteuning bij de praktische organisatie. Om het één en ander tijdens de tussenschoolse opvang kwalitatief goed te regelen werkt ons IKC samen met SchoolXL, onderdeel van UN1EK. Bij School XL bestaat de begeleiding uit een team van ervaren overblijfkrachten en per groep een pedagogisch medewerker van UN1EK.

We gaan ervan uit dat de kinderen zich goed gedragen. Bij problemen wordt contact met u opgenomen om herhaling te voorkomen.

Pauzesport

Na de lunch gaan de kinderen buiten spelen. Op dinsdag en donderdag vindt van 12:00 tot 13:00 uur, tijdens het buiten spelen,  pauzesport plaats. Een medewerker van Welzijn E25 organiseert en voert sport- en spelactiviteiten uit met de kinderen die hieraan mee willen doen. Dus daarna weer lekker fit de groep in! Onze contactpersoon voor de pauzesport is Benjamin Nedd van Welzijn E25. Hij is bereikbaar via bnedd@welzijne25.nl

Kosten

IKC De Regenboog heeft een continue rooster. Hierdoor maken alle kinderen automatisch gebruik van de tussenschoolse opvang.
De vrijwillige bijdrage voor de tussenschoolse opvang is € 65,00 per kind per jaar. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u de rekening van het schoolfonds. Hierop staat ook het bedrag van de tussenschoolse opvang vermeld. Het bedrag kan nog veranderen.
Dit geld wordt besteed aan een Pedagogisch medewerker van UN1EK onderwijs en opvang, de vrijwilligersvergoeding aan de ouders die zich hiervoor inzetten, spelmaterialen en dergelijke.

Wanneer een kind tijdens de tussen schoolse opvang schade veroorzaakt, kan dit op de ouders/verzorgers van dit kind worden verhaald.