Peuteropvang De Regenboog

Peuteropvang De Regenboog
IKC De Regenboog heeft een peuteropvang. De peuteropvang is meer dan een gewone peuterspeelzaal. RB-icoon-OnderbouwDe peuteropvang is bedoeld voor twee- en driejarigen die toe zijn aan een nieuwe uitdaging én voor kinderen die een eventuele taalachterstand hebben opgelopen. Deze peuters krijgen een indicatie via het consultatiebureau (CJG). Gestreefd wordt naar een verhouding van 10 kinderen met een extra indicatie en 6 kinderen zonder indicatie. De kinderen met indicatie komen 4 ochtenden per week naar school en de andere peuters komen in het algemeen 2 ochtenden per week. De openingstijden zijn maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 8.30 – 12.30 uur.
De groep wordt intensief begeleid door 2 pedagogisch medewerkers van de Stichting UN1EK onderwijs en opvang met een specialisatie V(oor) en V(roegschoolse) E(ducatie).
Het doel van de peuteropvang is dat de kinderen op een speelse manier van elkaar kunnen leren zodat ze later een goede start binnen het onderwijs kunnen maken.

Voor meer informatie over aanbod, kosten en aanmelding kunt u terecht op de website van UN1EK  https://un1ek.nl/peuterspeelzaal-2/