Pedagogisch beleid opvang

Pedagogisch beleid opvang
Kinderen zijn competent, dat wil zeggen dat zij de mogelijkheden hebben om van alles te kunnen leren. Ieder kind maakt zijn eigen ontwikkeling door met ieder zijn eigen talenten in zijn eigen tempo. Uitgangspunt is dat de ontwikkeling van een kind alleen tot stand kan komen door gebruik te maken van die talenten. Jonge kinderen zijn van nature nieuwsgierig en hebben een grote belangstelling voor de wereld om hen heen. Een groep is voor kinderen een essentiële speel- en leeromgeving voor de ontwikkeling van verschillende vaardigheden, zowel sociaal-emotioneel als cognitief, als taal, als creatief, als motorisch. Zij scheppen een band met de mensen om zich heen.

Pedagogisch medewerkers zijn professionals. Zij creëren een veilige en rijke speel- en leeromgeving waarbij het kind centraal staat. Zij stellen zich voortdurend de vraag: “Wat is goed voor dit kind en zijn of haar ontwikkeling?” Zij kennen de stappen in de ontwikkeling die ieder kind in zijn/haar ontwikkeling doormaakt en spelen hierop in. Pedagogisch medewerkers werken samen met ouders en leerkrachten bij de begeleiding, zorg en opvoeding van kinderen. In de Wet Kinderopvang zijn vier pedagogische basisdoelen voor kinderopvang vastgelegd:

  • het bieden van fysieke en emotionele veiligheid;
  • het bevorderen van persoonlijke competenties van kinderen;
  • het bevorderen van de sociale competenties van kinderen;
  • socialisatie door overdracht van waarden en normen.

Pedagogisch beleid op de locatie
In het pedagogisch werkplan van de locatie wordt o.a. beschreven hoe de groepen er op deze locatie uit zien, hoe vorm wordt gegeven aan het ‘opendeurenbeleid’ en het ‘vierogenprincipe’. Onder het kopje downloads op deze website kunt u het Pedagogisch Werkplan downloaden.