Onderwijs

Onderwijs
IKC De Regenboog staat voor kleurrijk, veelzijdig en uitdagend onderwijs. De totale ontwikkeling van het kind staat centraal. Vanuit een veilig klimaat geven wij het kind (zelf)vertrouwen, waarbij we de methodiek van PBS (Positive Behaviour Support) toepassen in het gehele IKC. Humor is hierin belangrijk om te kunnen relativeren. Het RB-icoon-Bovenbouweffect hiervan is te zien in de opbrengsten van ieder individueel kind. Ieder kind voelt zich erkend en gekend. 

Belangrijke uitgangspunten op IKC De Regenboog zijn:

  • Ieder kind is uniek en wordt gezien;
  • Kinderen ontwikkelen zich tot zelfstandige, verantwoordelijke en sociale mensen;
  • Veilig klimaat met respect voor jezelf en voor een ander;
  • Een positieve levensinstelling met een goede dosis zelfvertrouwen;
  • Een goede samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid met de ouders.

Op ons IKC kennen we homogene en heterogene groepen. Voor groep 1/2 geldt dat de jongste kleuters vooral bezig zijn met wennen en het leren hoe alles werkt in de groep. Voor hen is het spelend  leren. De oudere leerlingen helpen hen daarbij. Als oudste kleuter leren de kinderen begrippen en vaardigheden die nodig zijn in groep 3. Ze oefenen met taal- en rekenspelletjes en ze doen motorische oefeningen. We zorgen ervoor dat de kinderen zoveel mogelijk nog kleuter zijn. Door middel van een planbord gaan de leerlingen van de onderbouw (groep 1 t/m 4) steeds meer eigen activiteiten kiezen en zelfstandig werken.
In de groepen 3 en 4 vindt de overgang plaats van spelend leren naar leren vanuit methodes. We proberen deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. In de eerste helft van het jaar in groep 3 wordt er nog veel gespeeld. Er wordt een begin gemaakt met het lezen, rekenen, spelling en het schrijven van letters. Wij werken in groep 3 met de leesmethode: Lijn 3. In de leesmethode Lijn 3 is er ook aandacht voor begrijpend luisteren, het ontwikkelen van de woordenschat en wereldoriëntatie. In groep 4 wordt deze lijn doorgetrokken. Bovendien wordt begrijpend luisteren hier begrijpend lezen.
In groep 5 krijgen de kinderen voor het eerst de vakken aardrijkskunde, natuur/techniek en geschiedenis. Ook mogen ze voor het eerst een spreekbeurt houden. Nieuw in deze groep is het schoolzwemmen.
In groep 6, 7 en 8 worden dezelfde vakken gegeven als in groep 5 maar zal er dieper op de inhoud worden ingegaan.

In onze IKC gids staat alle informatie over ons onderwijs.