Het team

Het team
Binnen ons IKC werken we als één team samen. Onder de tabjes IKC algemeen, opvang en onderwijs vindt u de namen van de medewerkers en, waar van toepassing, de indeling van de groepen.