IKC De Regenboog

Jij mag zijn zoals je bent
om te worden wie je bent
maar nog niet kunt zijn     RB-icoon-Algemeen
en je mag het worden
op jouw manier
en in jouw tijd

Een Integraal Kind Centrum (IKC) is een belangrijk stuk van je leven, zowel voor uw kind als voor u. Vanaf twee jaar tot dertien jaar vertrouwt u uw kind veel uren toe aan onze pedagogisch medewerkers en de leerkrachten. Een IKC kiest u dan ook met zorg.

IKC De Regenboog is een open protestant christelijke organisatie. De Bijbel is richtlijn voor ons handelen.

Het kind staat centraal, en alles wat wij doen is om het kind zich te laten ontwikkelen.
Daarom kunnen wij onszelf een lerende organisatie noemen. Dit betekent in de praktijk dat wij ons integrale aanbod voor 2 -13 jarigen continu willen verbeteren door onszelf steeds de vraag te stellen: ‘doen we de goede dingen en doen we ze goed’.

Wij bieden kleurrijk, uitdagend en veelzijdig onderwijs. In deze IKC-gids staat hoe wij dit vormgeven in de praktijk.
In deze informatiegids gaan we hier uitgebreider op in. Ook vindt u praktische informatie over ons IKC. Op onze website vindt u ook informatie over ons IKC en kunt u deze gids downloaden. Heeft u vragen over de dagelijkse gang van zaken op ons IKC of wilt u een afspraak maken voor een rondleiding dan kunt u ons aanspreken, bellen of via onze website een rondleiding aanvragen.

Namens het team,
Hans Wijma, directeur