Ouderportaal

Corona

Corona

UN1EK houdt de ontwikkelingen rondom het Coronavirus goed in de gaten via de websites van de GGD en het RIVM.
De adviezen van de GGD zijn leidend voor het onderwijs en de opvang van UN1EK. We vragen onze medewerkers, maar ook de ouders en hun kinderen, deze richtlijnen en adviezen te volgen.
Indien er ontwikkelingen zijn en de GGD het noodzakelijk vindt, worden wij (en vervolgens u) per omgaande geïnformeerd.

UN1EK heeft het hygiëne protocol op alle locaties aangescherpt en extra maatregelen genomen. Er zijn op alle locaties onder andere extra tissues, handdoeken en desinfecterende handgel beschikbaar.

De volgende maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen, zijn heel simpel maar zeer effectief. Op de locaties zijn we hier al een tijdje mee bezig.
Was je handen vaak. Minimaal 20 seconden;
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
Gebruik papieren tissues;
Gebruik desinfecterende handgel.

Heeft uw kind 1 of meerdere van onderstaande klachten vragen we u uw kind thuis te houden.
U bent vrij uw kind te laten testen bij klachten. Bij meerdere van onderstaande klachten adviseren wij u ook te laten testen.

  • snot in/uit de neus (kleur maakt niet uit) eventueel i.c.m.
  • niezen
  • kuchje
  • keelpijn
  • Koorts!

Bij koorts verzoeken we u dringend om het kind te laten testen.
Houd u ons alstublieft op de hoogte van de stand van zaken m.b.t. testen.

Een kind mag pas weer naar school wanneer hij/zij 24 uur klachtenvrij is. We gaan er vanuit dat u daar kritisch op bent, voor uw en onze veiligheid.
Heeft u uw kind laten testen dan mag uw kind weer naar school wanneer de uitslag bekend is en deze negatief is.

Is er iemand met koorts in het gezin dan moet het gehele gezin thuis blijven.

Voor verdere uitleg en informatie kunt u terecht op de website van:

  • de GGD: www.ggd.nl
  • de RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
  • de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Neem telefonisch contact op met je huisarts of de lokale GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) als je koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)