Ziek melden

Ziekmelding

Opvang
Bij peuteropvang de Regenboog op telefoonnummer: 06-247 147 51ziek
Bij de BSO op telefoonnummer: 06-52 36 05 45

Onderwijs
Wanneer uw kind ziek is, verzoeken wij u dit per e-mail door te geven via: afmelden@deregenboogmaassluis.nl of via de app van Social Schools 3.0. Mocht dit niet lukken dan kan de ziekmelding ook telefonisch worden gedaan.
Degene die de telefoon aanneemt, schrijft dit in het absentieboek bij de telefoon.
Wij vragen u te bellen tussen 8.00 en 8.25 uur.
Het telefoonnummer is: 010 – 591 47 91.
Telefoontjes die na aanvang van de schooltijd binnenkomen, worden genoteerd en later doorgegeven.
Wanneer u vergeet uw kind af te melden is het de gewoonte dat wij u opbellen om te vragen waar uw kind is.