Kosten

Kosten
IKC De Regenboog heeft een continue rooster. Hierdoor maken alle kinderen automatisch gebruik van de tussenschoolse opvang.
De kosten voor de tussenschoolse opvang zijn € 60,00 per kind per jaar. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u de rekening van het schoolfonds. Hierop staat ook het bedrag van de tussenschoolse opvang vermeld. Het bedrag kan nog veranderen.
Dit geld wordt besteed aan pleinwachten, pedagogisch medewerkster van UN1EK onderwijs en opvang, spelmaterialen en dergelijke.

Wanneer een kind tijdens de tussenschoolse opvang schade veroorzaakt, kan dit op de ouders/verzorgers van dit kind worden verhaald.