Begeleiding

Begeleiding
SchoolXL is belast met de administratieve organisatie van de tussenschoolse opvang en biedt daarnaast ondersteuning bij de praktische organisatie. Om het één en ander tijdens de tussenschoolse opvang kwalitatief goed te regelen werkt ons IKC samen met SchoolXL, onderdeel van UN1EK. Bij School XL bestaat de begeleiding uit een team van ervaren overblijfkrachten en per groep een pedagogisch medewerker van UN1EK.

We gaan ervan uit dat de kinderen zich goed gedragen. Bij problemen wordt contact met u opgenomen om herhaling te voorkomen.