Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang (TSO)
Op IKC De Regenboog blijven alle kinderen vanaf vier jaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag over op school. De kinderen eten samen met de leerkracht en worden daarna door de overblijfkrachten opgevangen. Voor en na het eten is er ruimte voor gebed. Na het eten worden de tassen ingeruimd en kunnen de kinderen onder toezicht van ouders en een pedagogisch medewerker van UN1EK gaan spelen.

Afspraken voor TSO:
1. U dient zelf te zorgen voor brood, drinken en fruit in een rugtas per kind. Wilt u tevens de tassen, doosjes en bekers van de naam voorzien? Gebruik s.v.p. goed afsluitbare bekers. En ook een theedoek als tafelkleedje.
2. We gaan ervan uit dat de kinderen zich goed gedragen. Bij problemen wordt contact met u opgenomen om herhaling te voorkomen.

De kosten zijn € 65,00 per kind per jaar. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u de rekening voor het overblijven. Het bedrag kan nog veranderen.

Dit geld wordt besteed aan pleinwachten, pedagogisch medewerkster van UN1EK onderwijs en opvang, spelmaterialen e.d. Pleinwachten krijgen een vergoeding per keer uitbetaald, wanneer u het leuk vindt om ook pleinwacht te zijn kunt u zich opgeven bij de administratie van de school.

Wanneer een kind tijdens het overblijven schade veroorzaakt, kan dit op de ouders/verzorgers van dit kind worden verhaald.