Rekeningnummer

Rekeningnummer
Wij verzoeken u de ouderbijdrage vóór 31 oktober 2017 te storten op onze ING-rekening. Het rekeningnummer waarop u dit kunt storten is NL14 INGB 0001 6735 03 t.n.v. Schoolfonds C.B.S. De Regenboog, Maassluis. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u de rekening voor de ouderbijdrage. Informatie over de hoogte en de opbouw van de ouderbijdrage vindt u in de IKC gids.
Onze penningmeester is mevr. J. Poot-Honek.