Verlof, studiedagen en vakanties

Vakanties, studiedagen, sluitingsdagen en verlof

Vakantierooster 2019-2020
zaterdag   19-10-2019   t/m    zondag   27-10-2019      Herfstvakantie
zaterdag   21-12-2019   t/m    zondag   05-01-2020      Kerstvakantie
zaterdag   22-02-2020   t/m    zondag   01-03-2020      Voorjaarsvakantie
vrijdag   10-04-2020   t/m    maandag   13-04-2020      Goede Vrijdag en Pasen
zaterdag   25-04-2020   t/m    zondag   10-05-2020      Meivakantie
donderdag   21-05-2020   t/m    donderdag   22-05-2020      Hemelvaart 
zondag   31-05-2020   t/m    maandag   01-06-2020      Pinksteren
vrijdag   17-07-2020   t/m    zondag   30-08-2020      Zomervakantie


Vrije dagen:
Studiedag 1           07-11-2019     Groepen 1 t/m 8 vrij, Peuteropvang en BSO open
Studiedag 2          14-02-2020     Groepen 1 t/m 8 vrij, Peuteropvang en BSO open
Extra vrije dag     21-02-2020     Groepen 1 t/m 8 vrij, Peuteropvang en BSO open
Studiedag 3          18-03-2020     Gehele IKC is gesloten (incl. Peuteropvang en BSO)
Studiedag 4          25-05-2020     Groepen 1 t/m 8 vrij, Peuteropvang en BSO open
Studiedag 5          06-07-2020     Groepen 1 t/m 8 vrij, Peuteropvang en BSO open


Overige vrije dagen/uren:
Op 5 december 2019 zijn de kinderen om 12:00 uur vrij.
Op 20 december 2019 zijn de kinderen om 12:00 uur vrij.
Op 9 april 2020 zijn de kinderen om 12:00 uur vrij.
Op 15 juli 2020 is groep 8 om 10:30 uur vrij.
De overige kinderen zijn op 16 juli 2020 om 12:00 uur vrij.

 

Verlof 
In de IKC gids staan de voorwaarden voor het aanvragen van buitengewoon verlof voor uw kind. Bij downloads vindt u het formulier dat u daarvoor kunt invullen. 

 

Sluitingsdagen van de BSO en peuteropvang:
25-12-2019 (1e Kerstdag)
26-12-2019 (2e Kerstdag)

01-01-2020 (Nieuwjaarsdag)
13-04-2020 (2e Paasdag)
27-04-2020 (Koningsdag)
21-05-2020 (Hemelvaarstdag)
01-06-2020 (2e Pinksterdag)

Er wordt 1 x per jaar een studiedag gepland voor alle medewerkers binnen de opvang. Dit is op een woensdag en dan zijn alle opvanglocaties van UN1EK gesloten. De datum van deze studiedag wordt minimaal 3 maanden van te voren bekend gemaakt.

 

Belangrijke dagen:
10-09-2019   Informatie avond IKC 18.45-19.30 uur en 19.45-20.30 uur
26-09-2019   IKC kennismakingsgesprekken ouders/leerkracht (+ kind vanaf groep 5) 17.00-20.00 uur
02-10-2019   IKC kennismakingsgesprekken ouders/leerkracht (+ kind vanaf groep 5) 14.00-17.00 uur
07-10-2019   PO-VO informatieavond groep 8 in de Koningshof
16-10-2019    Inloopavond Kinderboekenweek 18.30-20.00 uur
19-02-2020   Advies groep 8 13.00-18.00 uur
05-03-2020   Spreekavond peuteropvang + groep 1 t/m 7 + BSO 17.00-20.00 uur
11-03-2020   Spreekmiddag peuteropvang + groep 1 t/m 7 13.00-16.00 uur
09-06-2020   Schoolfotograaf
12-06-2020   Schoolreis
13-07-2020   Musical groep 8