Verlof, studiedagen en vakanties

Vakanties, studiedagen, sluitingsdagen en verlof

Vakantierooster 2020-2021
zaterdag   17-10-2020   t/m    zondag   25-10-2020      Herfstvakantie
zaterdag   19-12-2020   t/m    zondag   03-01-2021      Kerstvakantie
zaterdag   20-02-2021   t/m    zondag   28-02-2021      Voorjaarsvakantie
vrijdag   02-04-2021   t/m    maandag   05-04-2021      Goede Vrijdag en Pasen
zaterdag   24-04-2021   t/m    zondag   09-05-2021      Meivakantie
donderdag   13-05-2021   t/m   vrijdag   14-05-2021      Hemelvaart 
zondag   23-05-2021   t/m    maandag   24-05-2021      Pinksteren
vrijdag   16-07-2021   t/m    zondag   29-08-2021      Zomervakantie


Vrije dagen:
Studiedag 1           26-10-2020     Groepen 1 t/m 8 vrij, Peuteropvang en BSO open
Studiedag 2          26-01-2021     Groepen 1 t/m 8 vrij, Peuteropvang en BSO open
Extra vrije dag     19-02-2021     Groepen 1 t/m 8 vrij, Peuteropvang en BSO open
Studiedag 3          17-03-2021     Gehele IKC is gesloten (incl. Peuteropvang en BSO)
Studiedag 4          10-06-2021     Groepen 1 t/m 8 vrij, Peuteropvang en BSO open
Studiedag 5          02-07-2021     Groepen 1 t/m 8 vrij, Peuteropvang en BSO open


Overige vrije dagen/uren:
Op 4 december 2020 zijn de kinderen om 12:00 uur vrij.
Op 18 december 2020 zijn de kinderen om 12:00 uur vrij.
Op 14 juli 2021 is groep 8 om 10:30 uur vrij.
De overige kinderen zijn op 16 juli 2021 om 12:00 uur vrij.

 

Verlof 
In de IKC gids staan de voorwaarden voor het aanvragen van buitengewoon verlof voor uw kind. Bij downloads vindt u het formulier dat u daarvoor kunt invullen. 

 

Sluitingsdagen van de BSO en peuteropvang:
25-12-2020 (1e Kerstdag)
26-12-2020 (2e Kerstdag)

01-01-2021 (Nieuwjaarsdag)
05-04-2021 (2e Paasdag)
27-04-2021 (Koningsdag)
13-05-2021 (Hemelvaarstdag)
24-05-2021 (2e Pinksterdag)

Er wordt 1 x per jaar een studiedag gepland voor alle medewerkers binnen de opvang. Dit is op een woensdag en dan zijn alle opvanglocaties van UN1EK gesloten. De datum van deze studiedag wordt minimaal 3 maanden van te voren bekend gemaakt.

 

Belangrijke dagen:
08-09-2020   Informatie avond IKC 19.00 uur tot 21.00 uur
22-09-2020   IKC kennismakingsgesprekken ouders/leerkracht (+ kind vanaf groep 5) tot 20.00 uur
30-10-2020   IKC kennismakingsgesprekken ouders/leerkracht (+ kind vanaf groep 5) tot 16.00 uur
17-02-2021   Advies groep 8
04-03-2021   Spreekavond peuteropvang + groep 1 t/m 7 + BSO tot 20.00 uur
10-03-2021   Spreekmiddag peuteropvang + groep 1 t/m 7 + BSO tot 13.00 uur
11-05-2021   Schoolfotograaf
25-06-2021   Schoolreis
12-07-2021   Musical groep 8