Verlof, studiedagen en vakanties

Vakanties, studiedagen, sluitingsdagen en verlof

Vakantierooster 2018-2019
zaterdag   20-10-2018   t/m    zondag   28-10-2018      Herfstvakantie
zaterdag   22-12-2018   t/m    zondag   06-01-2019      Kerstvakantie
zaterdag   23-02-2019   t/m    zondag   03-03-2019      Voorjaarsvakantie
vrijdag   19-04-2019   t/m    maandag   22-04-2019      Goede Vrijdag en Pasen
zaterdag  20-04-2019   t/m    zondag   05-05-2019      Meivakantie
donderdag   30-05-2019   t/m    donderdag   30-05-2019      Hemelvaart 
zondag   09-06-2019   t/m    maandag   10-06-2019      Pinksteren
vrijdag   19-07-2019   t/m    zondag   01-09-2019      Zomervakantie


Roostervrije dagen groep 1 t/m 8:
29-10-2018 (studiedag)
22-01-2019 (studiedag)
22-02-2019
13-03-2019 (studiedag voor opvang en onderwijs)
27-04-2019 (Koningsdag)
06-05-2019
17-05-2019 (studiedag)
31-05-2019
20-06-2019 (studiedag)
01-07-2019 (vrije dag groep 8)
19-07-2019

Overige vrije dagen/uren:
Op 21 december 2018 zijn de kinderen om 12:00 uur vrij.
Op 18 april 2019 zijn de kinderen om 12:00 uur vrij.
Op 18 juli 2019 is groep 8 om 10:30 uur vrij en de overige kinderen zijn om 12:00 uur vrij.

 

Verlof 
In de IKC gids staan de voorwaarden voor het aanvragen van buitengewoon verlof voor uw kind. Bij downloads vindt u het formulier dat u daarvoor kunt invullen. 

 

Sluitingsdagen van de BSO en peuteropvang:
25-12-2018 (1e Kerstdag)
26-12-2018 (2e Kerstdag)

01-01-2019 (Nieuwjaarsdag)
22-04-2019 (2e Paasdag)
27-04-2019 (Koningsdag)
30-05-2019 (Hemelvaarstdag)
10-06-2019 (2e Pinksterdag)

Er wordt 1 x per jaar een studiedag gepland voor alle medewerkers binnen de opvang. Dit is op een woensdag en dan zijn alle opvanglocaties van UN1EK gesloten. De datum van deze studiedag wordt minimaal 3 maanden van te voren bekend gemaakt.

 

Voor de schoolvakanties en sluitingsdagen van 2019-2020 verwijzen wij u naar de website van UN1EK:

Schoolvakanties en sluitingsdagen