Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage voor het schoolfonds
IKC De Regenboog ontvangt van de overheid geld om alle kinderen les te kunnen geven. Maar we willen op school zo nu en dan ook graag andere dingen doen. Zo vieren we bijvoorbeeld kerst en Sinterklaas en hebben we jaarlijks een sportdag.

Om deze extra activiteiten te kunnen betalen vragen we alle ouders om een vrijwillige financiële bijdrage. Voor het schooljaar 2020/2021 is de hoogte van deze vrijwillige bijdrage vastgesteld op € 50,- per kind. (Dit is incl. € 25,- voor het schoolreisje.) Ouders van leerlingen van groep 8 betalen € 75,00 voor het schoolkamp. Leerlingen van groep 8 gaan niet op schoolreisje dus deze bijdrage hoeven zij niet te betalen.

Naast de vrijwillige ouderbijdrage voor speciale activiteiten, vragen we u ook om een vrijwillige bijdrage voor de tussen schoolse opvang. Hiermee wordt de inzet van een Pedagogisch medewerker betaald en de vrijwilligersvergoeding aan de ouders die zich hiervoor inzetten. De hoogte van de vrijwillige bijdrage voor de tussen schoolse opvang is voor het schooljaar 2020/2021 vastgesteld op € 65,- per kind.

De hoogte van de ouderbijdragen is vastgesteld in overleg met de IKC-raad. De vrijwillige ouderbijdragen worden beheerd door de IKC raad van IKC De Regenboog. Over de besteding van de ouderbijdrage wordt ieder jaar verantwoording afgelegd aan de ouders in de IKC raad.
Voor het betalen van de vrijwillige bijdrage ontvangt u aan het begin van het schooljaar een factuur. U bent niet verplicht om deze bijdrage te betalen. Als u de factuur niet kunt of wilt betalen kan uw kind toch deelnemen aan de activiteiten. Wij horen dit graag van u.

Het rekeningnummer waarop u de bijdrage kunt storten is NL14 INGB 0001 6735 03 t.n.v. Schoolfonds C.B.S. De Regenboog, Maassluis. Onze penningmeester is mevr. J. Poot – Honek.