Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage voor het schoolfonds
Eenmaal per jaar wordt van u een ouderbijdrage gevraagd voor het schoolfonds. Uit dit fonds worden diverse zaken geregeld die niet uit de subsidie van rijkswege kunnen worden betaald.
Hoewel de schoolfondsbijdrage een vrijwillige bijdrage is, betalen praktisch alle ouders hieraan mee. In september ontvangt u van ons een rekening voor de betaling. Het bedrag is door de IKC-raad vrijgegeven. Dat betekent dat er wel een minimumbedrag van € 50,00 per kind per jaar wordt gevraagd, maar u mag ook een hoger bedrag storten. Hierbij is € 25,00 voor het schoolreisje bestemd. De andere € 25,00 wordt besteed aan uitgaven rondom de sportdag, sporttoernooien, sinterklaas, kerst, paaslunch, excursies met de klas enz. Ouders van leerlingen van groep 8 betalen € 115,00 voor de kampweek (€ 90,00) en schoolfonds (€ 25,00) samen. (Deze rekening ontvangen ouders na de zomervakantie in verband met de betalingen voor de werkweek).

De IKC-raad is verantwoordelijk voor het beheer van het geld en overlegt hierover regelmatig met de penningmeester.
Wij verzoeken u te storten op de ING-rekening van het schoolfonds vóór 31 oktober 2019. Het rekeningnummer waarop u dit kunt storten is NL14 INGB 0001 6735 03 t.n.v. Schoolfonds C.B.S. De Regenboog, Maassluis. Onze penningmeester is mevr. J. Poot – Honek.

Bijzondere bijstand
In steeds meer gezinnen is het financieel niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met (sport)clubs. Zelfs de kosten die de school met zich meebrengt (ouderbijdrage, schoolmateriaal, schoolkamp) zijn voor steeds meer mensen niet op te brengen. Soms kunnen deze gezinnen geen of achteraf pas een beroep doen op bijzondere bijstand of een andere voorziening. Bijzondere bijstand kunt u aanvragen bij de gemeente. Kijk voor meer informatie op www.maassluis.nl en op www.elkkinddoetmee.nl