Gym- en zwemrooster

Gymnastiek- en zwemlessen
De gymlessen voor groep 3 t/m 8 worden gegeven in de gymzaal in de Parkietstraat. Op woensdag wordt lesgegeven door dhr. R. Veerman (vakleerkracht) en op vrijdag door een vakleerkracht van Welzijn E25, dhr. B. Nedd. De groepen 1 en 2 krijgen minimaal 1x per week bewegingsonderwijs in het speellokaal.

Tijd

Maandag/woensdag en vrijdag

Maandag

Even/oneven weken
Eigen leerkracht

Woensdag
Vakleerkracht
Dhr. Veerman
Vrijdag
Vakleerkracht
Dhr. Nedd
8.30-9.30/8.30-9.15 Groep 7/Groep 7 Groep 4 Groep 5B
9.30-10.30/9.15-10.00 Groep 6/Groep 5A Groep 3 Groep 5B
10.30-11.30/10.00-10.45     …        /Groep 5B Groep 6 Groep 3
10.45-11.30 Kleuters Groep 7 Groep 4
11.30-12.15 Groep 8 Groep 8

Elke groep maakt 1 keer gebruik van een vakleerkracht en geeft 1 keer zelf gym of spel-les.

Gymkleding
De kinderen van de groepen 1 en 2 kunnen gymschoentjes meenemen die ze zelf kunnen aantrekken (geen veters!). Deze schoentjes worden op school bewaard. Graag duidelijk de naam van uw kind in de schoentjes schrijven. Gebruik van gymschoentjes is niet verplicht maar wel gewenst.

Voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8 geldt dat gebruik van gymschoenen verplicht is. Geen donkere zolen onder de schoenen in verband met afgeven op de vloer. Gymschoenen mogen niet buiten gedragen worden. Verder dragen jongens en meisjes een T-shirt met broekje c.q. gympakje.
Als een leerling niet mee mag doen met gymnastiek, wilt u uw kind dan een briefje met de reden meegeven?

Zwemmen
De leerlingen van de groepen 5 en 6 krijgen op dinsdagmiddag 45 minuten zwemles in het zwembad de “Dol-Fijn”.
Groep 5 vertrekt om 12.45 uur en is ongeveer om 14.30 uur terug (op de even weken).
Groep 6 vertrekt om 12.45 uur en is om ongeveer 14.30 uur terug (op de oneven weken).