Inschrijven

Als u uw kind wilt inschrijven voor de peuteropvang of buitenschoolse opvang, klik hier.

Als u uw kind wilt inschrijven voor het onderwijs op ons IKC, klik hier.

inschrijven