Naschoolse activiteiten

Naschoolse activiteiten
In het komend schooljaar hebben wij een aantal thema’s ingepland die zoveel mogelijk aansluiten op de thema’s en de belevingswereld van de kinderen. Een thema wordt uitgevoerd in een periode van zes weken. De thema’s die o.a. aan bod zullen komen zijn ‘gezonde voeding, kunst, familie en circus. Bij elk thema zoeken wij gerichte activiteiten voor elke leeftijdsgroep, zoals appelmoes maken, elkaar naschilderen op een echt doek en knutselactiviteiten maar ook buitenactiviteiten. Zo komt er ook twee keer per week iemand van Welzijn E25 op ons IKC om sport- en spelactiviteiten geven.
In de vakantieperiodes werken wij samen met IKC Het Balkon. Voor elke vakantie komen de pedagogisch medewerkers bij elkaar om leuke activiteiten voor binnen en buiten te bedenken. Voor meer informatie verwijzen we u naar www.UN1EK.nl.

Welzijn E25
 logo-e25
IKC  De Regenboog werkt voor de naschoolse activiteiten samen me WelzijnE25. Onze contactpersoon voor deze naschoolse activiteiten is  Benjamin Nedd van Welzijn E25.
Hij is bereikbaar via bnedd@welzijne25.nl.

Kijk voor meer informatie op:
www.welzijne25.nl