De gezinsspecialist

Soms zit een kind niet lekker in zijn vel…
Het kan zich anders gedragen of moeilijker te hanteren zijn.
Ook het spelen, leren en omgaan met vriendjes en vriendinnetjes kan tot problemen leiden.

Gezinsspecialist
Op ons IKC is iedere dinsdag en donderdag een gezinsspecialist van Minters aanwezig. Deze gezinsspecialist maakt onderdeel uit van de ondersteuningsstructuur op het IKC. De gezinsspecialist is onderdeel van het ondersteuningsteam en werkt daarin samen met de onderwijsspecialist, zorgcoördinator en de schooldirecteur. De gezinsspecialist is vaste deelnemer in het ondersteuningsteam (OT).
Het OT komt bij elkaar om leerlingen te bespreken die extra ondersteuning nodig hebben. Bij deze gesprekken sluiten de leerlingen en ouders aan. Het team heeft de taak om de ondersteuning te organiseren en uit te voeren, maar ook door preventieve ondersteuning te voorkomen dat leerlingen het OT nodig hebben. De preventieve ondersteuning door de gezinsspecialist bestaat uit:
• collectieve interventies en laagdrempelig advies aan leerlingen, ouders, de leerkrachten of intern begeleiders
• ondersteunen van leerlingen en ouders bij het versterken van hun eigen kracht en ze wijzen op mogelijke hulpbronnen in de omgeving.
Met de (preventieve) ondersteuning door het OT willen we 80% van alle vragen oplossen op het IKC zelf. Voor de andere 20% van de problematiek arrangeren we een passend aanbod van opvoed- en opgroeiondersteuning, waarbij de gezinsspecialist het contact onderhoudt tussen de ouders, het ondersteuningsteam en het wijkteam.

U kunt bij de gezinsspecialisten terecht met vragen als:
• Er zijn problemen met het gedrag van uw kind en u weet niet goed hoe daarmee om te gaan.
• Er heeft een ingrijpende gebeurtenis plaatsgevonden (ziekte, overlijden, scheiding) en dat heeft niet alleen u, maar ook uw kind erg aangegrepen.
• Uw kind gaat met tegenzin naar het IKC, wordt gepest of heeft moeite met het voor zichzelf opkomen.
• Thuis zijn er spanningen en uw kind neemt die mee naar het IKC.

Indien u een afspraak wilt maken met de gezinsspecialist, kunt u dit kenbaar maken bij de zorgcoördinator. Als er andere hulp nodig blijkt, kan zij u doorverwijzen en begeleiden bij de aanmelding bij andere instanties. De gezinsspecialist neemt deel aan ondersteuningsteamvergaderingen op IKC De Regenboog.

De gezinsspecialist is gehouden aan de Code voor de Maatschappelijk Werker en een privacyreglement. Dat betekent dat zonder uw toestemming, middels een handtekening verkregen, geen privé-informatie aan de school wordt verstrekt.

Joost van Dijken is elke dinsdag en donderdag op ons IKC aanwezig.

U kunt uw vragen ook mailen naar: joost.van.dijken@minters.nl of bellen naar 06-29471823