Buurtsportcoördinator

Buurtsportcoördinator
Vanuit de gemeente Maassluis is er in samenwerking met Welzijn E25 voor gekozen om voor iedere wijk in Maassluis sportaanbod te organiseren. Hiervoor is in iedere wijk een buursportcoördinator aangesteld. Voor ons IKC is dat Benjamin Nedd. Op dinsdagmiddag van 15:00 tot 16:00 uur en op vrijdagmiddag van 15:30 tot 16:30 uur worden er sportactiviteiten georganiseerd. Hij is bereikbaar via: bnedd@welzijne25.nl

De gemeente Maassluis zorgt in overleg met de school en in samenwerking met de sportverenigingen voor een naschools aanbod in de vorm van sport. Daarnaast worden voor alle kinderen in de wijk activiteiten georganiseerd. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website www.buurtsportmaassluis.nl
Via deze site kunt u uw zoon/dochter ook inschrijven.