Downloads

IKC gids 2019-2020

Pedagogisch Werkplan mei 2019

IKC Plan 2019-2023 met bijlagen

Beleidsplan Sociale veiligheid

Inspectierapport KDV IKC De Regenboog 2019

Inspectierapport JO BSO IKC De Regenboog 2019

Inspectierapport Peuteropvang

Informatieboekje buitenschoolse opvang

Klachtenregeling-un1ek-onderwijs

Formulier buitengewoon verlof