Downloads

Informatiegids IKC De Regenboog 2020-2021

Pedagogisch werkplan IKC De Regenboog april 2020

IKC Plan 2019-2023 met bijlagen

Beleidsplan Sociale veiligheid

Inspectierapport KDV IKC De Regenboog 2019

Inspectierapport JO BSO IKC De Regenboog 2019

Inspectierapport Peuteropvang

Informatieboekje buitenschoolse opvang

Klachtenregeling-un1ek-onderwijs

Formulier buitengewoon verlof